Kontaktujte nás
773 555 775
info@eltealife.cz
my-cat logo

Novinky

01.10.2021

Hledáme lektora angličtiny

Jazyková škola Eltea Life s.r.o. v Olomouci rozšiřuje svoje řady a hledá lektora angličtin ...
26.05.2021

Přestěhovali jsme se!

Naše nová adresa: 17. listopadu 1165/45, 779 00 Olomouc
Všechny novinky

...skupinový kurz angličtiny

 

Kurzy nabízíme jak pro začátečníky, mírně pokročilé, tak také pro pokročilé studenty.

Nevíte kam se zařadit? Vyzkoušejte si zdarma náš rozřazovací test.

Naše kurzy jsou sestaveny studentům "na míru", dle jejich aktuální jazykové pokročilosti. Obsahy výuk jednotlivých kurzů naleznete níže

 
 

 

 
 
Skupinový kurz angličtiny - začátečníci

Pro koho je kurz určen? 

Tyto kurzy nabízíme jak pro úplné začátečníky, tak i pro chronické začátečníky (tedy ty, kteří již s jazykem začali, ale potřebují se v jeho základech utužit).

Co je cílem kurzu? 

Cílem výuky je zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia. Budeme vás učit mluvit ve zvoleném jazyce a opravdu jej používat.

Obsah kurzu: 
Co se naučíte? 

 • anglickou abecedu
 • výslovnost
 • zájmena
 • základní předložky
 • tvorbu jednoduchých vět v přítomném, minulém a budoucím čase a v čase přítomném průběhovém
 • různé hovorové vazby
 • základní nepravidelná slovesa a nejzákladnější způsobová slovesa
 • začneme s četbou zjednodušených textů pro začátečníky

                                                                                                                                                                                                             Skupinový kurz angličtiny - mírně pokročilí

Pro koho je kurz určen? 

Tyto kurzy nabízíme pro mírně pokročilé studenty, kteří si již osvojili základy jazyka.

Co je cílem kurzu? 

Cílem výuky je zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia. Budeme vás učit  mluvit ve zvoleném jazyce a opravdu jej používat.

Obsah kurzu: 

 • uspořádání všech frekventovaných časů činného rodu prostého i průběhového, včetně nově probírané minulé podmínky prosté a předpřítomného času průběhového
 • přidáme další způsobová slovesa i s jejich opisy a všechny časové předložky
 • uvedeme vás do frázových sloves, vazeb s -ing tvarem
 • podrobně  probereme trpný rod prostý i průběhový a seznámíte se s nejjednoduššími typy vedlejších vět
 • na konci přejdeme na četbu upravených anglických textů úrovně A2
 • úspěšní absolventi mohou před kurzem B1 - středně pokročilí, pokračovat kurzem komunikačním, konverzací po mírně pokročilé, kde dosud zvládnutou gramatiku procvičí na širší slovní zásobě a zdokonalí vedle samostatného vyjadřování a "myšlení v jazyce" rovněž poslech.

V případě, že budete postupovat ve své jazykové pokročilosti rychleji než je obvyklé, pak rozšíříme naši výukovou nabídku tak, aby navázala na vaše potřeby.

 

Skupinový kurz angličtiny - středně pokročilí

Pro koho je kurz určen? 

Tyto kurzy nabízíme pro středně pokročilé studenty.

Co je cílem kurzu? 

Cílem výuky je zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia. Budeme vás učit  mluvit ve zvoleném jazyce a opravdu jej používat.

Obsah kurzu: 

 • osvojení předminulého a předbudoucího času prostého i průběhového
 • osvojení vazby used to + infinitivu (I used to go there)
 • speciální a odvozené významy způsobových sloves s přítomným a minulým infinitivem
 • podrobně probereme vztažné věty a nepřímou řeč
 • souslednost časů a časové věty ve všech možných kombinacích
 • podmínkové věty skutečné i neskutečné 
 • se všemi obtížnějšími jevy se budete setkávat také při rozboru upravených anglických textů
 • po celou dobu se budeme věnovat konverzaci
 

 

Skupinový kurz angličtiny - více pokročilí

Pro koho je kurz určen? 

Tyto kurzy nabízíme pro více pokročilé a náročnější studenty.

Co je cílem kurzu? 

Cílem výuky je zlepšení jazykových dovedností o jednu jazykovou úroveň za rok studia. Budeme vás učit  mluvit ve zvoleném jazyce a opravdu jej používat.

Obsah kurzu: 

 • zmapování všech vedlejších vět a případných změn časů
 • procvičení si znalostí všech doposud probraných vedlejších vět s připojením všech zbývajících: přací, způsobové, srovnávací, účinkové, příčinné, účelové a přípustkové
 • rozšíření a prohloubení znalostí infinitivních a gerundiálních vazeb, včetně sloves pojících se jak s infinitivem, tak i gerundiem
 • procvičení frázových sloves a přidání dalších
 • osvojení speciálních vazeb have something done, would rather a had better
 • budeme pokračovat v četbě textů v úrovni B2 a C1
 • budeme se intenzivně věnovat konverzaci
 

Vyplňte nám prosím Kontaktní formulář níže a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

Nejste si jisti do jaké kategorie patříte? Udělejte si zdarma náš rozřazovací test!

 

 

Kontaktní formulář

frame-scrollup